Růst mých zvířat

Růst Sabiny a Samuela

Od začátku, kdy jsem si pořídila první želvy – Sabinu a Samuela - jsem zaznamenávala jejich hmotnosti při každém čištění. Vážila jsem je na digitální kuchyňské váze na misce. Sabina byla na začátku menší než Samuel – vážila 50 gramů a Samuel 80 gramů. Sabina od začátku intenzivně rostla – po půl roce dohnala Samuela na hodnotě 88 gramů (označeno žlutě) a po 7 měsících od svého příchodu svoji hmotnost zdvojnásobila (označeno zeleně). Když Sabina vážila 154 gramů, nakladla první vejce. Ke ztrojnásobení hmotnosti Sabiny došlo 28 měsíců po jejím příchodu ke mně – 3. 6. 2009 (označeno fialově). Na začátku roku 2011 Sabina dosáhla 200 gramů hmotnosti, což je čtyřnásobek hmotnosti z data jejího příchodu – 12. 1. 2007.

Samuel vážil v době svého příchodu 80 gramů a při posledním vážení 148 gramů. Jeho hmotnost střídavě kolísala – ovšem s dlouhodobě rostoucím charakterem.

Poslední zaznamenané vážení na výše zmíněné domácí váze je z data 2. 12. 2010. Domácí váha se potom rozbila a při dalších pokusech o vážení byly ukazované hodnoty zcela nesmyslné. Od začátku roku 2011 tedy nové hodnoty hmotnosti nemám. Poslední Sabinina hodnota byla změřena na veterinární klinice, kde léčili její zadrženou snůšku.

Zde je tabulka zjištěných hmotností Sabiny a Samuela:

Toto je graf růstu Sabiny a Samuela od jejich příchodu ke mně:

 

Růst Sindičky a Vorony

Sindička a Vora byla první dvě želvy, jejichž růst jsem mohla sledovat od počátku. Sindička se vyklubala zcela náhodou – a to rovnou z kladiště v noci ze 3. na 4. 9. 2009. Vyklubala se na chatě, takže první vážení proběhlo o skoro měsíc později – 29. 9. 2007. Ten den jsem také pořídila druhé mládě, které jsem pojmenovala Voronwë (později se z něj vyloupla samička). Obě mláďata jsem vážila na stejné váze jako dospělé želvy, ale váha jejich nepatrnou hmotnost sotva registrovala a ukazovala (podle mého soudu automaticky) svoji minimální deklarovanou hodnotu – 2 g. Zda ale mládě skutečně vážilo 2 g se dá těžko říci. Proto jsem prováděla vždy i „kontrolní vážení“ obou mláďat najednou – a hodnota, kterou váha ukazovala, když byla na misce obě želvata se často neshodovala se součtem hodnot ukazovaných u jednotlivých mláďat (neshodující se hodnoty označeny růžově). Zpravidla váha ukazovala více – většinou opět o minimální jednotku – 2 g. Dvakrát ale váha ukázala dokonce o 6 gramů více, než byl součet jednotlivých hmotností (22. 3. 2010 a 12. 5. 2011).

Mláďata intenzivně rostou. Hned po pár hodinách od vyklubání je zřejmé, že do vajíčka už by se zpátky nevešla – celá se jakoby „rozplácnou“. Ale jak intenzivně tedy nabírají hmotnost? Pokud se dá věřit orientačním hodnotám mé váhy, pak by to znamenalo, že mláďata zdvojnásobí svou „klubací“ hmotnost skoro za dva měsíce, ztrojnásobí za tři měsíce (viz první hodnoty v tabulce). Ale tento výsledek pozorování beru s rezervou…

Zajímavější je, že hmotnosti cca 50 g dosáhla mláďata cca v 1 roce věku (září 2010 – označeno zeleně), z čehož usuzuji, že věk Sabiny v roce 2007, když ke mně přišla, byl zhruba obdobný. Z 50 g na skoro 100 g se Sindička dostala za dalších zhruba 8 měsíců (též označeno zeleně) – což je srovnatelný růst s její matkou Sabinou. A to mi také potvrzuje správnost odhadu věku Sabiny.

Růstové křivky Sindičky a Vorony se zhruba překrývají – v září roku 2009 byla opticky „větší“ Vora (cizí mládě), ale váha tento rozdíl vůbec neregistrovala. Od roku 2011 je trochu větší Sindička, ale to je jen nevýznamný individuální rozdíl.

Zde je tabulka zjištěných hmotností Sindičky a Vorony:

Graf růstu Sindičky a Vorony:

OBR 151: Sindička na váze 29. 9. 2009 © Eliška Nejedlá 2009

OBR 152: Sindička a Vora na váze 2. 1. 2010 © Eliška Nejedlá 2010

OBR 153: Sindička a Vora na váze 12. 5. 2011 © Eliška Nejedlá 2011

OBR 154: Sindička a Vora ve srovnání se Sabinou a Samuelem v koupeli 21. 7. 2010 © Eliška Nejedlá 2010