124. Raoul/ Raoula

  • pohlaví zatím neurčené
  • 26. mládě Sindičky a Robieho - mládě s číslem 121/26N (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SiNdičky)
  • vylíhnutí 16. 09. 2018
  • 74. den inkubace (počítáno od pravděpodobného nakladení snůšky)
  • po vylíhnutí mládě vážilo: 4,3 g - je tedy z těch větších
  • ze snůšky o 3 vejcích
  • Kresba na plastronu tvoří velmi zvláštní mapu bez jasně ohraničených obrazců, což je rarita. Ale dlouho nevydrží - jako každá kresba na plastronu, i tato se zanedlouho rozpustí ve žluté.
  • mládě bylo 24. 01. 2019 předáno novým majitelům do Prahy.