54. Rena (Reny)

  • samička
  • druhé mládě Sindičky a Robieho - mládě s číslem 51/2N (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SiNdičky)
  • vylíhnutí 29. 04. 2014
  • vyklubání 88. den inkubace (vejce nakladeno pravděpodobně 31. 01. 2014)
  • po vylíhnutí vážilo mládě: 3,5 g
  • ze snůšky o třech vejcích
  • Mládě bylo 26. 06. 2014 předáno nové majitelce do Kladna. Bydlí tam spolu s Rafaelem/ Rafaelou.