106. Rueg / Ruega

  • pohlaví zatím neurčené
  • 21. mládě Sindičky a Robieho - mládě s číslem 103/21N (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SiNdičky)
  • vylíhnutí 31. 08. 2016
  • 78. den inkubace (počítáno od pravděpodobného nakladení snůšky)
  • v 5 dnech věku mládě vážilo: 4,5 g
  • ze snůšky o 3 vejcích, jedno se ale zkazilo
  • Rueg byl 26. 10. 2016 spolu s dalšími dvěma mláďaty z chovu předán novým majitelům. Bydlí nyní v Kamenném Přívozu (Praha - západ).
  • Při předání vážil celých 9,3 g.