1. Sabina

  • zakladatelka rodu
  • žije s dospělým samcem Samuelem v dlouhodobě harmonickém páru
  • matka 60 živých mláďat (stav v březnu 2017) a bohužel 24 mrtvých (záhadná nemoc v zimě 2011 a na jaře 2012 a další záhadné umírání mláďat v r. 2014). Nepočítám (neuvádím) vajíčka neoplozená nebo odumřelá v raných stádiích vývoje.
  • Také už je mnohonásobná babička - jen v mém chovu se narodilo od r. 2013 do r. 2016 včetně už 48 jejích vnoučat od 2 z 60 jejích dětí.
  • příchod: 12. 1. 2007
  • věk: cca 10 let (únor 2017) - při předpokladu, že v době příchodu jí byl cca 1 rok (dle hmotnosti a viditelného kýlu na karapaxu), informaci o datu vyklubání nemám.
  • nyní váží přes 238 g (listopad 2016)
  • Její povaha je na samici docela drsná - není to žádná puťka, co by se nechala utiskovat. Spolu s mírnou povahou Samuela tvoří dokonalý a vyvážený pár. Jen občas se vyskytnou malé konflikty, které se ale velmi rychle vyřeší. A kousanec si odnáší většinou oba - Sabina se nenechá a Samuelovi nedá nic zadarmo. Tedy kromě páření. Tomu, jak se zdá, holdují oba podobně - Samuel se ani nemusí moc snažit, aby Sabinu přesvědčil k této součinnosti. Vida, jak vztah funguje, když mají partněři stejné zájmy ;-)