Sajuri

  • pohlaví zatím neurčeno
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 24 (24. živé v pořadí)
  • vylíhnutí 13. 8. 2012 cca v 11 hodin dopoledne
  • vyklubání cca po 59 dnech inkubace (neznám přesné datum nakladení), vajíčko bylo v inkubátoru 37 dní
  • ze snůšky o 3 vejcích (možná ovšem šlo o jednu snůšku o šesti vejcích, která byla nakladena po trojicích cca týden až dva po sobě)
  • mládě má hned po vyklubání srandovní „kalhotky“, jako kdyby mu byla velká kůže
  • jméno „Sajuri“ bude použito ve stejné podobě pro samičku i samečka
  • Sajuri se rozjedla 10. den života
  • mládě světlá (barvou krunýře se asi bude podobat Simonovi)
  • 22. 12. 2012 bylo mládě mládě předáno do nového domova. Bydlí v Příbrami společně se sourozencem Simeonem.