36. Salvi

  • sameček
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 32
  • vylíhnutí 09. 06.  2013
  • vyklubání 91. den inkubace (vejce nakladeno 10. 03. 2013)
  • ze snůšky o 3 vejcích
  • první mládě, co si ve vejci vylomilo dvě díry - jednu na protahování nohy, druhou na dýchání a koukání. Dva dny na mě z menší díry mrkalo.
  • Salvi byl předán nové majitelce 23. 8. 2013. Nyní bydlí v Hradci Králové.
  • 19. 10. 2013 k Salvi přibyla z mého chovu ještě Livora - jeho neteř.