104. Sanco / Sanca

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 57, jeho číslo tedy je: 101/57B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny).
  • vylíhnutí 25. 08. 2016
  • 78. den inkubace
  • v 11 dnech věku mládě vážilo: 4,7 g
  • ze snůšky o 4 vejcích, vyklubalo se z ní 5 želvátek (snůška s dvojčaty)
  • mládě bylo 09. 12. 2016 předáno novému majiteli do Hostivic. Při odchodu mládě vážilo 9,7 g.