100. Sauli

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 53, jeho číslo tedy je: 97/53B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny). Připomínám, že číslo 100 v nadpisu znamená pořadové číslo karty (stá klapavka, co mi prošla rukama, nikoli narozená v mém chovu).
  • vylíhnutí 21. 08. 2016
  • 74. den inkubace
  • v 15 dnech věku mládě vážilo: 4,5 g
  • ze snůšky o 4 vejcích, vyklubalo se z ní 5 želvátek (snůška s dvojčaty)
  • jméno bude používáno ve stejné podobě pro samečka i samičku
  • Sauli byl 14. 10. 2016 předán novým majitelům do Českého Krumlova.