117. Savíra/ Savíran

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 66, jeho číslo tedy je: 114/66B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 10. 04. 2018
  • 74. den inkubace
  • při vylíhnutí mládě vážilo: 4,2 g, tedy lehce nadprůměrná "klubací" hmotnost
  • ze snůšky o 3 vejcích
  • Mládě bylo 23. 05. 2018 předáno nové majitelce, která si ho odvezla do Karviné, kde už bydlí jiné z mých odchovanců z r. 2017 - č. 115 Saluka.

Trocha vzdoru při focení.