37. Sievera

  • samička
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 33
  • vylíhnutí 18. 6.  2013
  • vyklubání 71. den inkubace (vejce nakladeno pravděpodobně 8. 4. 2013)
  • ze snůšky o 4 vejcích
  • ve vejci byla dvojčata - obě zcela vyvinutá a stejně velká (každé vážilo 1,8, g), přežilo bohužel (ale zaplaťbůh) jen jedno - Sievera. Sievera tedy byla zhruba o polovinu menší než běžné čerstvě vyklubané mládě - viz obrázek níže.
  • Dne 6.8.2013 dosáhla Sievera normální klubací hmotnosti mláděte klapavky - 3,8 g. To znamená, že za měsíc a půl života svou váhu zdvojnásobila.
  • 12.10.2013 byla Sievera předána nové majitelce. Bydlí nyní v Tovačově se dvěma nepříbuznými samičkami a jedním starším bratrem. A je prý v nádrži největším šaškem :-)
  • Při předání Sievera vážila už 9,9 g, čímž přerostla stejně stará mláďata, která byla ve vejci sama.
  • Raketové stoupání si Sievera nadále udržuje - ještě před dosažením 1 roku věku vážila 74 gramů! (zaznamenáno 10. 5. 2014) Přičemž běžná hmotnost kolem 1 roku je 40 - 50 gramů.

Na fotografii je vidět rozdíl ve velikosti Sievery - mláděte z dvojčat (vpravo) a "normálního" čerstvého mláděte. Vlevo je Salvi - poslední mládě narozené před Sieverou - o 9 dní starší.