130. Sili

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 74, jeho číslo tedy je: 126/74B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 01. 10. 2019
  • 85. den inkubace
  • ze snůšky o 3 ks
  • váží 3,9 g
  • Mládě je ZAMLUVENÉ, půjde do Prahy.