26. Simeon / Simea

  • pohlaví zatím neurčeno
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 23 (23. živé v pořadí)
  • vylíhnutí 29. 7. 2012 cca v 19 hodin
  • vyklubání po 63 dnech inkubace
  • ze snůšky o 3 vejcích
  • baštit začal už druhý den života
  • 22. 12. 2012 byl Simeon předán do nového domova. Bydlí v Příbrami spolu se svým sourozencem Sajuri (spolu jsou na poslední fotografii).