129. Simyra

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 73, jeho číslo tedy je: 125/73B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 20. 09. 2019
  • 74. den inkubace
  • ze snůšky o 3 ks
  • Mládě je ZAMLUVENÉ, půjde do Brna.

Když želvě mrkne...