101. Sorian / Soriana

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 54, jeho číslo tedy je: 98/54B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 21. 08. 2016
  • 74. den inkubace
  • Sorian byl ve vejci spolu se svým dojčetem Soberonem. Jsou to první dvojčata, která se v mém chovu narodila živá.
  • po vylíhnutí mládě vážilo pouhý 1,9 g, úplně stejně, jako jeho dvojče
  • ze snůšky o 4 vejcích, vyklubalo se z ní ale 5 želvátek :-)
  • Dvojčata u mě zůstala rok, abych je mohla pozorovat a svá pozorování zapisovat. K odběru byla nabídnuta na podzim 2017.
  • V jednom roce věku vážil Sorian 51 g, což je normální hmotnost pro roční klapavku, která se vylíhla standartně (jako jedna želva z jednoho vejce). Sorian tedy není nikterak znevýhodněn tím, že měl ve vejci sourozence. Ve věku 1 roku dosáhl dokonce o 6 g více, než jeho dvojče. Nicméně pohlaví zůstává i v této době stále nejisté, což bude pravděpodobně dáno malým prostorem - Sorian už by potřeboval přesídlit do většího nového domova.
  • Sorian byl 26. 02. 2018 předán novým majitelům do Olomouce.

 

SORIAN JAKO JEDNOROČNÍ DOROSTENEC

Srovnání velikosti Soriana s krytkou fotoaparátu. Toto je normální velikost roční klapavky. A všimněte si krásně pravidelně rostlého krunýře.

Sorian si lebedí v domovské nádrži.

Mláděcí kresba na plastronu se už zcela rozpustila ve žlutooranžové. Nicméně pohlaví zůstává stále nejisté. Ocásek vypadá jako samičí, ale plastron je relativně úzký. Ze zkušenosti vím, že ještě může nastat překvapení.

Sorian a Soberon - dvojčata z jednoho vejce ve věku 1 roku. Sorian je vpravo.

Sorian se stydí :-)