121. Suhad

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 70, jeho číslo tedy je: 118/70B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 19. 08. 2018
  • 76. den inkubace
  • při vylíhnutí vážilo: 3,8 g
  • ze snůšky o 2 ks
  • 17. 02. 2019 byl Suhad předán/a novému majiteli. Bydlí nyní s druhým mládětem z mého chovu, Rambis v Rožnově pod Radhoštěm.