Současný stav mláďat vyklubaných a očekávaných

30.04.2014 11:23

je k datu 30. 04. 2014: 3 vyklubaná a 18 očekávaných.

—————

Zpět