O chovu

V šesti podkapitolách tohoto oddílu najdete (snad) vše, co souvisí s chovem klapavky obecné. Většina informací a názorů publikovaných v těchto kapitolách pochází z mých vlastních zkušeností s chovem tohoto druhu. Nekladu si proto nárok na jejich bezchybnost a správnost. Berte tedy prosím následující informace jen jako názory a zkušenosti (hlavně) jednoho hobby chovatele, který má navíc velmi omezené možnosti chovu v příměstském bytě. Uvítám všechny připomínky a názory k jednotlivým tématům.

Některé informace v textech vychází ze zkušeností také jiných dotazovaných chovatelů. Např. v kapitole o zimování najdete zkušenosti dvou chovatelů, kteří klapavky zimovali, v kapitolách o krmení a zařízení nádrže najdete fundované názory dlouholeté chovatelky a podnikatelky v oboru.