114. Sefini

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 63, jeho číslo tedy je: 111/63B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 23. 11. 2017
  • 79. den inkubace
  • při vylíhnutí mládě vážilo: 3,4 g
  • ze snůšky o 3 vejcích, třetí vejce ale matka při ukládání snůšky rozbila.
  • jméno může být používáno ve stejné podobě pro samečka i samičku
  • Mládě je ZAMLUVENÉ, půjde bydlet do Olomouce.

Vyoránek Sefini si vytírá z oka perlit (inkubační substrát).

Hotovo.

Sefini konečně ve vodě - v přestupní stanici čeká na ubytování.