87. Raik / Raika

  • pohlaví zatím neurčené
  • patnácté mládě Sindičky a Robieho - mládě s číslem 84/15N (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SiNdičky)
  • vylíhnutí 16. 09. 2015
  • 68. den od pravděpodobného nakladení 10.7., 58 dní od vložení vajíčka do inkubátoru
  • mládě po vylíhnutí vážilo: 3,7 g.
  • ze snůšky o 4 vejcích, ale jedno se zkazilo už na začátku inkubace (takže sourozenci ze snůšky jsou jen 3)
  • 21. 12. 2015 byl Raik předán novému majiteli do Mělníka.