92. Selim / Selima

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 50, jeho číslo tedy je: 89/50B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 18. 09. 2015
  • 72. den inkubace
  • po vylíhnutí mládě vážilo: 4,1 g
  • ze snůšky o 5 vejcích, vyklubala se z ní 4 želvátka, jedno vejce nebylo oplozené
  • Selim je kuriózní v tom, že má abnormálně vystouplé oči, což je nejlépe vidět na poslední fotografii v sérii (pohled shora) :-) 
  • Selim odešel do nového domova 13. 12. 2015.