20. Sagara

  • pohlaví zatím neurčeno (nesděleno novým majitelem)
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 18
  • narozeno pravděpodobně 24. 9. 2011 (nebo o den dva dříve)
  • část inkubace musela probíhat v kladišti před nalezením snůšky
  • vyklubání po 42 dnech v inkubátoru
  • ze snůšky o 3 vejcích
  • rozkrmení 5. den života
  • odlišující znak: pravá horní kresba na hlavě se vrací v ostrém úhlu (ne rozevřené hokejky jako obvykle)
  • 28. 2. 2012 byla Sagara předána do nového domova - do paludária jedné firmy v Praze Vršovicích