13. Sarin

  • sameček
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 10
  • narozeno 9. 8. 2011
  • celá inkubace v inkubátoru
  • vyklubání po 64 dnech inkubace
  • rozjedení po 4 dnech od vyklubání
  • tmavé želvě
  • horní kresba na hlavě je viditelná při pohledu přímo shora – sbíhající se hokejky
  • 13. 5. 2012 byl Sarin předán nové majitelce do Pardubic

undefined