18. Sofie

  • samička
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 16
  • narozeno pravděpodobně 24. 9. 2011 (nebo o den dva dříve)
  • část inkubace musela probíhat v kladišti před nalezením snůšky
  • vyklubání po 42 dnech v inkubátoru
  • ze snůšky o 3 vejcích
  • rozkrmení 5. den života
  • zvláštní charakteristická kresba na hlavě - bumerang :-) (viz fotografie níže)
  • 14. 3. 2012 byla Sofie předána novým majitelům do Brna. Bydlí spolu se Savanou (alias Arniem).
  • 25.11.2012 dosáhla Sofie ve svých 15 měsících věku hmotnosti 39 g. Gratuluji:-)