16. Savana (Arnie)

  • sameček
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 13
  • narozeno 3. 9. 2011
  • celá inkubace v inkubátoru
  • už je ze snůšky o 3 vejcích
  • vyklubání po 89 dnech inkubace
  • rozjedení až 14 dní po narození
  • mládě roste více do šířky
  • 14. 3. 2012 bylo mládě předáno novým majitelům do Brna. Bydlí společně se sourozencem Sofií. Savana byla ve svém novém bydlišti překřtěna na "Arnie" a později bylo určeno samčí pohlaví.
  • 25. 11. 2012 dosáhl Arnie ve věku skoro 16 měsíců hmotnosti 46 gramů. Gratuluju:-)