125. Shiba

  • pohlaví zatím neurčené
  • mládě Sabiny a Samuela číslo 71, jeho číslo tedy je: 122/71B (živě narozené mládě v celkovém pořadí / pořadí mláděte matky SaBiny)
  • vylíhnutí 16. 09. 2018
  • 74. den inkubace
  • při vylíhnutí vážilo: 3,7 g
  • ze snůšky o 3 ks, z toho 1 vejce bylo odstraněno v průběhu inkubace
  • Mládě bylo 22. 11. 2018 předáno novým majitelům do Brna.